Thanh Lanh Valley Golf & Resort

Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc