Phương Đông Green Park

Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội