Khu nhà ở xã hội KCN Yên Phong

Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh