FLC Quang Binh Beach & Golf Resort

Xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình