Flamingo Cát Bà Beach Resort

Đảo Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng