Calyx Residence Đông Anh

Mặt đường Cổ Loa, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội