Dự án Bất động sản - Chung cư Hải Phòng

Đa Phúc Central Park

P. Đa Phúc, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng

Flamingo Cát Bà Beach Resort

Đảo Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng